Đám cưới Jarrod John – Thu Thủy được Công Nghệ Cưới Lập kế hoạch và tổ chức trọn gói cho 450 khách được tổ chức trong không gian nhà bạt 500 m2, thời gian thi công lắp đặt trang trí trọn gói, hoàn thành trong 3 ngày. Được tổ chức tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Đánh giá featured_item