Đám cưới Thiện Tâm – Mộng Yến được Công Nghệ Cưới tổ chức trọn gói cho 400 khách được tổ chức trong không gian nhà xưởng, thời gian thi công và trang trí hoàn thành trong 2 ngày. Được tổ chức tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Đánh giá featured_item