• Tiệc cưới: Ziang Zhe – Ngọc Huyền
  • Trang trí thực hiện: Công Nghệ Cưới
  • Địa Điểm: Rex Hotel
  • Liên hệ: 0966 00 5511 – 0938 77 1080
Đánh giá bài viết featured_item