Mâm quả Xôi gấc cưới hỏi 6 hình tim

600.000

Mâm Quả Xôi gấc với 6 ổ ép hình tim song hỷ
Sản phẩm màu xôi nấu từ quả trái gấc tươi
Mỗi ổ xôi gấc trọng lượng khoảng 1kg

Tư vấn nhanh: 0966 00 5511