Cho thuê vỏ quả sơn mài vàng

200.000 

Cho thuê vỏ mâm quả sơn mài cao cấp,
Có nhiều màu kèm khăn ren phủ quả,
Đường kính quả 40cm gổ phủ sơn mài

Danh mục: Từ khóa: