Mâm quả Heo sữa quay nguyên con

1.800.000 

Heo sữa quay trọng lượng 3,5kg – 4kg/con
Sản phẩm từ công ty thực phẩm hàng đầu
Sản phẩm được kiểm dịch thực phẩm