Mâm quả trái cây rồng phụng kết chung quả

1.300.000 

Mâm quả Rồng Phụng kết chung 1 quả
Sản phẩm kết từ các loại trái cây tươi
Cặp rồng phụng được kết cao 70cm