Trang trí lễ gia tiên cam sữa GT310

Trang trí lễ gia tiên hoa tươi trọn gói theo yêu cầu, trang trí nhà cưới hỏi theo phong cách riêng, trang trí gia tiên kiểu lắp bàn thờ, trang trí kiểu lắp phông cưới, bàn dài hai họ, bàn để mâm quả, cổng hoa cưới hỏi