Trang trí nhà đám cưới với hoa sen GT320

  • Trang trí lễ gia tiên cưới hỏi trọn gói
  • Trang trí gia tiên hoa sen theo yêu cầu
  • Cung cấp dịch vụ cưới hỏi trọn gói
  • Cho thuê thiết bị bàn ghế, nhà bạt…