Thẻ: Tiệc báo hỷ

Tổ chức tiệc báo hỷ – Nhất thiết phải ngon
06-02-2017

Tiệc báo hỷ không như tiệc cưới. Khách mời tiệc cưới thường rất đông, trong đó có cả họ hàng xa, bạn bè của bố mẹ hai bên gia đình, nên yêu cầu tiệc cưới thường phải sang trọng, hoành tráng để “nở mày nở mặt” hai bên gia đình. Đối với tiệc báo hỷ, […]