Tiệc cưới Đinh Phương Ánh & Christian Da Silva Wendelbo điễn ra tại Gem Center được Công Nghệ Cưới thực hiện trọn gói với tông màu trắng chủ đạo.