Tiệc cưới Đinh Phương Ánh & Christian Da Silva Wendelbo điễn ra tại Gem Center được Công Nghệ Cưới thực hiện trọn gói với tông màu trắng chủ đạo.

 

Tiệc cưới Đinh Phương Ánh & Christian Da Silva Wendelbo điễn ra tại Gem Center được Công Nghệ Cưới thực hiện trọn gói với tông màu trắng chủ đạo.  

Từ khóa: Tiệc / Trang trí tiệc cưới