Lễ vu quy cô dâu Ngọc Anh

Trang trí lễ gia tiên lễ vu quy cô dâu Ngọc Anh với tông màu hồng phấn nhẹ nhàng, trang trí bàn thờ gia tiên với tường hoa hồng kết hợp Long phụng trên bàn thờ