Công Nghệ Cưới Trang trí thực hiện đám cưới trọn gói của cô dâu Lâm Ngọc và chú rể Thành Joe tại tư gia Diamond Bay Nha Trang và Ninh Hoa, Khánh Hòa. Công Nghệ Cưới thực hiện trang trí lắp đặt trọn gói đám cưới cho hai bên gia đình, các trang thiết bị được vận chuyển từ Tp.HCM ra Nha Trang và Ninh Hòa.

Công Nghệ Cưới sẽ tiếp tục uplate thêm hình ảnh đám cưới của anh chị……