Lễ cưới của cô dâu Hồng Loan được tổ chức tại Resort Đất Lành, Lagi, Bình Thuận, gói trang trí xuyên suốt được thực hiện đi kèm cho anh chị được tổ chức trọn gói tại tư gia Bình Tân, TPHCM