Mâm quả bánh cốm xếp tháp

1.100.000 

Quả bánh cốm đặt sản Hà Nội 100 hộp
Sản phẩm bánh truyền thống ngày cưới
Mâm quả trang trí kiểu xếp tháp cao

Tư vấn nhanh: 0966 00 5511