Mâm quả cưới hỏi trái cây Kiwi nhập khẩu

Mâm quả trái cây Kiwi nhập khẩu
Kiwi Xanh và Kiwi vàng của New Zealand.
Kiwi xanh và Kiwi Vàng của Pháp.
Giá có thể dao động theo mùa.

Tư vấn nhanh: 0966 00 5511