Mâm quả trầu cau kết tháp xây tròn

2.000.000

Mâm Quả trầu cau kết tháp cao xây tròn
Mâm quả kết thủ công với 105 trái cau
Trang trí thêm hoa cau và lá dừa xanh

Tư vấn nhanh: 0966 00 5511