Mâm quả trái cây rồng phụng kết chung quả

1.400.000 

Mâm quả Rồng Phụng kết chung 1 quả
Sản phẩm kết từ các loại trái cây tươi
Cặp rồng phụng được kết cao 70cm

Tư vấn nhanh: 0966 00 5511